Agile Transformatie

Je organisatie Agile maken, dat doe je niet zomaar, dat doe je met een reden. Welke reden? Dat is het eerste waar we met jou naar op zoek gaan, want Agile is voor ons geen doel op zich, maar een middel.

Neem contact op
Een Agile transformatie

Een transformatie doe je niet alleen, dat doe je samen. Daar is een goed draagvlak voor nodig en dat krijg je met een Transformatieteam dat bestaat uit afgevaardigden uit alle lagen en disciplines van de organisatie. Onze werkwijze is om het samen aan te pakken, wij helpen je. Want met een Transformatieteam Agile werken op basis van een Visie, een Backlog opstellen, en daarmee stap voor stap de transformatie realiseren, dat doe je niet dagelijks. Onze Agile coaches helpen organisaties te groeien in: wendbaarheid, effectiviteit, risicoreductie en tevredenheid.

Sense of urgency
Een transformatie moet een reden hebben, je wilt naar een nieuwe situatie toe omdat de markt veranderd is of omdat je als bedrijf wilt veranderen. De reden tot veranderen en de sense of urgency om dat te doen zit vaak bij het management. Wij helpen je om die nog beter te verwoorden én te communiceren binnen jouw organisatie zodat iedereen ‘m voelt.

Visie
Richting geven, waar gaan we naar toe, dat kunnen uitdragen is een sterke eigenschap van een echte leider. Onze coaches gaan met jou en je team aan de slag om dat naar boven te krijgen en sterk te maken. Dit vormt de basis van de transformatie die we samen in gaan.

Transformatie team
Betrokkenheid vanuit de hele organisatie is belangrijk om de beschreven visie en het beoogde doel te kunnen bereiken. Een Transformatieteam, met leden uit de hele organisatie, vanuit verschillende functies en verschillende niveaus zorgt voor een krachtige motor die de verandering in gang zet. Met de coaches van VX Company wordt gezorgd voor een goede afspiegeling van de organisatie voor dit transformatie team.

Communicatie
Uitdragen wat er gaat veranderen, wat dat betekent, waarom het nodig is en welke kansen er liggen is enorm belangrijk. Wij krijgen medewerkers mee in een verandering door een Transformatieteam de organisatie te laten leiden én volgen. Door te communiceren en niet alleen te zenden.

Mandaat
Zonder mandaat kan een transformatie niet gestart worden. Mandaat moet ook worden doorgegeven. Delegeren van verantwoordelijkheden zodat eigenaarschap gepakt kan worden. Mandaat geven en mandaat ontvangen zijn belangrijk bij Agile werken. Onze coaches hebben een rijke hoeveelheid aan tools om teams en medewerkers te coachen in het omgaan met en pakken van verantwoordelijkheid. Specialistische tools zetten wij in om je te helpen in gecontroleerd delegeren.

Backlog
Op basis van de visie gaan we met het Transformatieteam een backlog opstellen. Deze transformatie backlog is zoals een backlog hoort te zijn: hij staat op volgorde met bovenaan datgene dat het meest aan waarde oplevert voor de organisatie. Het is geen vaststaande lijst maar een lijst die continu geëvalueerd en aangepast wordt. Een lijst waar feedback vanuit medewerkers én klanten van de organisatie in wordt meegenomen om zo tot het beste resultaat te komen. Dit doen we in kleine stapjes, met elkaar, waarin we in iedere stap meer waarde hebben opgeleverd en dichter bij de visie komen.

Veranker en volhard
Een nieuwe werkwijze is niet direct een gewoonte. Om succesvol te zijn maken wij met jou van nieuwe werkwijzen wel een gewoonte. Dat doen we door continu de nieuwe manier van werken te verankeren in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers. Onze coaches helpen daarbij door direct feedback te geven op de vloer aan medewerkers in de organisatie en ze zo te coachen in de nieuwe manier van werken. Medewerkers worden onbewust bekwaam in Agile.

Korte termijn resultaten
In een transformatie worden veel kleine stapjes gezet en veranderingen doorgevoerd. We laten met elkaar de resultaten die dit oplevert, ook de kleine, niet onopgemerkt voorbij gaan. Successen vieren is de brandstof voor de verandermotor. Veranderen is een feest als je laat zien wat het oplevert. Het motiveert de medewerkers én je klanten.

Experimenteer
Agile werken wordt toegepast in complexe situaties, ook een transformatie naar Agile werken is een complexe situatie. Vooraf is niet met zekerheid te zeggen hoe een transformatie zal verlopen. Experimenteren juichen wij dan ook toe! Het transformatie team zal experimenteren met verschillende onderdelen uit de Agile toolkit zoals Kanban, Scrum of SAFe. Teamleden experimenteren met manieren van werken binnen een Sprint of met verschillende borden. We geven voeding aan een fail-safe omgeving. Transformeren naar Agile werken is nooit af, blijven experimenteren en aanpassen is de sleutel tot succesvolle bedrijfsvoering.

Onze Transformatie experts zijn zeer ervaren en coachen jou als manager, het Transformatie team en de organisatie. Ze staan je bij met advies, gevraagd en soms ook ongevraagd, om het doel te kunnen halen wat jullie gesteld hebben.

enthousiast en meer informatie nodig?

Neem contact op met Tjeerd Keuning