Agile
Coaching

Agile is veel meer dan “Scrummen” en Post-it’s op een bord plakken. Het is geen trucje leren, het is je organisatie transformeren tot een wendbare, lerende organisatie die zichzelf constant aanpast aan veranderende omstandigheden. Een organisatie waar medewerkers graag willen werken en waar de klanten uiterst tevreden zijn.

Neem contact op

Wij geloven in een pragmatische aanpak. Daarom is onze missie ook: No Nonsens Agile. We zijn niet methodiek-specifiek. Lean, Kanban, Agile, Scrum, DevOps; we zijn overtuigd van de toepasbaarheid en de waarde van diverse werkwijzen. Als het maar past bij jouw organisatie, het team en de klantomgeving. De methodiek moet ondersteunend zijn aan de doelen en is geen doel op zich.

Daarnaast geloven wij in een evolutionaire, integrale aanpak van Agile transformatie, top down-bottom up en in de volle breedte, waarbij de organisatie zelf de transformatie borgt. We veranderen namelijk liever in kleine stappen. Zo verlagen wij de weerstand van medewerkers tegen veranderingen en alleen dan bereik je het juiste resultaat. Wij committeren ons daarbij aan een op maat toegesneden aanpak met de gewenste mate en duur van onze ondersteuning. We houden hierbij rekening met de transitie-ambitie, -doelstellingen en fase in de transformatie van uw organisatie.

Agile Coach of Scrum Master bij een team

Ieder bedrijf is anders, ieder team is anders, ieder mens is anders.  Wij halen het beste uit ieder individu om zo het beste uit de organisatie te krijgen. Precies dat is waar wij mee aan de slag gaan als Agile Coach of Scrum Master bij een team. Hoe werkt een team nu? Wat is de dynamiek? Hoe is het met de zelforganisatie? Is er wel een Product Owner en hoe vult die zijn rol in? Heeft het team een gemeenschappelijk gedragen doel? Doen ze Agile of zijn ze Agile? Doen ze Scrum of doorleven ze Scrum? Of past Kanban toch beter bij hen? Onze coaches bekijken de situatie en zorgen voor de juiste interactie met teams en omgeving. Teams groeien zo stap voor stap naar volwassen en effectieve Agile teams.

Coaching gaat verder dan IT

Elk team en elke professional in de organisatie heeft baat bij het invoeren van Agile en Lean principes. Uit ervaring weten wij dat veel teams te maken hebben met een te lage efficiëntie en effectiviteit van de afdeling. Ze kampen met grote hoeveelheden onderhanden werk, stress door deadlines, niet haalbare toezeggingen door management, maar ook met een te lage individuele productiviteit. Deze uitdagingen beperken zich zeker niet tot alleen de IT-afdelingen. Ook operationele afdelingen in de organisatie zoals bijvoorbeeld Sales, HRM en Logistiek hebben te maken met dit soort uitdagingen. Daarom beperken de coaches van VX Company zich ook niet tot het coachen van alleen IT-teams, maar helpen ze ook bij het invoeren van Agile en Lean principes bij teams en medewerkers van de hele organisatie.

Meer weten over agile coaching?

Neem contact op met Tjeerd Keuning