Effectievere werkwijze en meer productwaarde via een Agile Assessment

Aanleiding

IFS Ultimo ontwikkelt en levert wereldwijd Enterprise Asset Management software die organisaties helpt bij het beheer van hun fysieke assets. De wereld verandert snel, stelt continu nieuwe eisen aan bedrijven én dus ook aan de EAM software die zij gebruiken. IFS Ultimo heeft continue verbetering daarom hoog in het vaandel staan. Dat betekent uiteraard technische optimalisatie van het product en kritisch kijken naar de kwaliteit én de snelheid van het voortbrengingsproces van hun product en de werkwijze. IFS Ultimo gebruikt het Scrum raamwerk. De organisatie wilde de inzet van Scrum graag onderzoeken om zo te zien of de werkwijze geoptimaliseerd kon worden. Daarvoor riep zij de hulp in van de Agile coaches van VX Company.

Aanpak

Om te ontdekken waar verbetering mogelijk is, moet je eerst inzicht krijgen in de huidige situatie.

VX Company heeft daarom een maatwerk Agile assessment ontwikkeld. We onderzochten o.a.:

 • Hoe worden de Scrum rollen ingevuld?
 • Hoe effectief zijn de Scrum events?
 • Hoe genereren de Scrum teams waarde voor de organisatie en klanten?
 • Hoe is de samenwerking in het team?
 • Wat zijn de teamwaarden?
 • Hoe wordt omgegaan met afhankelijkheden?

“Ideaal dat de vragenlijst vrijwel tijdloos is. We kunnen op deze manier resultaten uit het verleden met het heden vergelijken, iets wat we bij het uitvoeren van vorige assessments misten”

VX Company ontwikkelde hiervoor een vragenlijst die is voorgelegd aan alle leden van alle Scrum teams om meer inzicht te krijgen in hoe de teams, afdelingen en de organisatie werken. In workshops met de Scrum Masters, de Product Owners én alle teams zijn de kwantitatieve resultaten kwalitatief gemaakt. Wat speelt er bij de teams? In hoeverre helpt Scrum om business waarde te realiseren? Waar kunnen we verder verbeteren? Leuke, nuttige en interactieve sessies! Deze inzichten zijn door VX Company omgezet in aanbevelingen waar Ultimo direct mee aan de slag kon.

Het resultaat

Het Agile assessment was een waardevol instrument. Het legde de sterktes en verbetermogelijkheden bloot per team én van de organisatie als geheel. Maar bovenal zorgden de interactieve teamsessies ervoor dat Scrumteamleden zelf zagen waar de verbeterkansen lagen.

IFS Ultimo had hierdoor handvatten om zelf aan de slag te gaan. De verbeterpunten zijn voortvarend opgepakt.

Een jaar na het uitvoeren van het Assessment is het volgende verbeterd:

 • Scrum Masters begrijpen de verwachtingen bij hun rol nu goed, werken samen en initiëren Scrum verbeterinitiatieven
 • De rol van Product Owner wordt meer ‘dedicated’ ingevuld, wat een positieve impact heeft op de teams
 • Er is betere samenwerking en slimmere afstemming tussen teams om een waardevoller product te kunnen realiseren
 • De Scrum teams worden nu meer gedreven door een Product Doel en Sprint Doel en dus op waarde.
 • Jaardoelstellingen zijn nu gerelateerd aan het realiseren van klantwaarde op korte én lange termijn. Dus bijvoorbeeld zowel bug fixing als innovatie.

En het fijnst voor Ultimo: het Agile Assessment kan nu door henzelf opnieuw worden gedaan om weer een nieuwe extra verbeterimpuls te creëren.

“We zijn van plan in het najaar opnieuw een Agile Assessment uit te voeren en kijken uit naar de bevindingen!”

Meer weten over een Agile Assessment?

Neem contact op met Tjeerd Keuning