terug naar overzicht

16/02/21

Insight insight

Agile Kanban

Maarten Hoppen

+31 6 20 62 50 92


16/02/21

Team Kanban – een waardevolle vorm van proto-Kanban

Als Kanban Coach en trainer kom ik bij veel organisaties over de (virtuele) vloer. Tijdens deze bezoeken kom ik een grote diversiteit aan Kanban implementaties tegen. In dit blog neem ik je mee in de verschillende soorten Kanban implementaties én de verschuiving van personal Kanban naar Kanban voor teams.

Gelukkig is Kanban geen strikt voorschrijvende methode. Daarom praten we bij Kanban niet over een ‘goede’ of ‘foute’ implementatie maar liever over de ‘diepte’ van de implementatie. Een ondiepe implementatie duiden we aan als een ‘proto-Kanban’. Ik zou ‘proto-Kanban’ in dit geval definiëren als ‘Kanban in wording’. Het uiteindelijke doel is namelijk om services (klantgerichte diensten) van A tot Z als Kanban systeem te zien. Uiteindelijk willen we de gehele organisatie gaan zien als een netwerk van services. Een proto-Kanban is dus een stap in volwassenheid van het uiteindelijke Kanban systeem.

Vier vormen van proto-Kanban
We komen onder meer de volgende vier varianten van proto-Kanban tegen.

Geaggregeerde Personal Kanban
Hieronder zien we een individuele swimlane per teamlid.
Geaggregeerde-Personal-Kanban

Team Kanban
Hieronder zien we een avatar voor ieder team lid.

avatar voor ieder team lid.

WIP Limits per persoon
Op dit niveau, richten we ons op het werk en maken we zelforganisatie van de teamleden mogelijk. We zien beschikbare personen ‘in progress’ items.

WIP limits per persoon

Geaggregeerde Team Kanban
Zie een Kanbanbord voor twee teams met daartussen een oneindige ‘Done’ wachtrij.
Deze vorm van proto-Kanban beperkt multitasking, maar limiteert niet de WIP in de volledige workflow.

Geaggregeerde Team Kanban

In proto-Kanban zien we dus een toename van transparantie door visueel management, vaak met behulp van een Kanban bord. Daarnaast helpt proto-Kanban bij het verminderen van multitasking en het voorkomen van overbelasting op individueel niveau. Maar het systeem als geheel kan nog steeds overbelast raken en daardoor traag en onvoorspelbaar zijn. Proto-Kanban biedt dus wel een aantal zichtbare voordelen, maar een ‘echt’ pull-systeem en service delivery workflow is nog in ontwikkeling.

Team Kanban and beyond…

We zien dus veel voordelen bij het toepassen van Kanban op het werkproces van een team. Dit smaak naar meer… Naast de hierboven genoemde voordelen van een proto-Kanban kunnen we nog extra voordelen behalen door een aantal expliciete werkafspraken toe te passen. Hierbij kun je denken aan:

  • Samenwerking en kennisdeling bevorderen d.m.v. WIP limits
  • Efficiency van het gehele team verhogen d.m.v. Idle Time
    (eventueel ten koste van de efficiency van individuele teamleden)
  • Verspillingen elimineren en kwaliteit verhogen
  • Bottlenecks vinden en oplossen
  • Weerstand tegen verandering verlagen

Meer weten

Neem contact op met Tjeerd Keuning

Delen