terug naar overzicht

05/10/21

Insight insight

Kanban

Maarten Hoppen

+31 6 20 62 50 92


05/10/21

De relatie tussen KMM en Metallica’s Master of Puppets

Eigenlijk is er helemaal geen relatie tussen de muziek van Metallica en het Kanban Maturity Model (KMM), maar ik ga jullie een anekdote vertellen waarmee ik de relatie tussen deze twee toch leg. Hierbij speelt de (Kanban) Coach overigens een belangrijke brugfunctie.

Master of Puppets J-Curve

Mijn tienerdochter vroeg mij zo’n zes maanden geleden of ik haar kon leren gitaar spelen. Ze had lang geleden een akoestische gitaar gekregen van haar oom. Op die gitaar wilde ze haar favoriete muziek zelf kunnen spelen, maar het lukte haar niet om daar verder mee te komen. Hoewel ik eigenlijk meer een drummer ben dan een gitarist achtte ik mijn gitaarspel toch van voldoende niveau om haar wat te leren. Dus ik zei tegen haar: “Natuurlijk wil ik je daarbij helpen. Laat mij eerst eens zien wat je al kan”. Ze toonde mij haar zelf aangeleerde gitaarspel. Ze kon al een aantal open akkoorden spelen en was behoorlijk ritme vast. Als kampvuur gitarist was ze al een behoorlijk eind op weg. Mijn vervolg vraag aan haar was dan ook: “Welke muziek wil je dan graag kunnen spelen?”. Ze antwoorde met: “Nirvana en Green Day en Metallica enzo… weet je…”.

Trots dat onze muzikale opvoeding zijn vruchten had afgeworpen realiseerde ik mij tegelijkertijd dat nummers als “Smells like Teen Spirit” en “Master of Puppets” toch een aanmerkelijk hoger niveau van haar zouden verlangen. Ze moest barré grepen kunnen pakken om power akkoorden te spelen. Daarnaast zijn de gitaarriffs behoorlijk uitdagend, vanwege de timing en op de juiste manier van dempen van de snaren. Hierbij moeten de handen ook nog eens onafhankelijk van elkaar opereren.

Ik stelde mijzelf de vraag hoe ik haar nu het beste zou kunnen helpen. Beginnen met het ritme van de riffs leek mij een stap te ver. Het moest weliswaar uitdagend zijn, maar niet zo uitdagend dat het demotiverend zou werken. Dus ik vroeg haar te beginnen met het oefenen van simpele barré grepen.

Ik zag dat de gitaarhals te breed was voor haar handen en wist dat dit een uitdaging ging worden. Dus nog voor ze kon mopperen stelde ik voor om op mijn oude elektrische gitaar te gaan oefenen. Om haar te motiveren zei ik: “Volgens mij is dit ook de gitaar die Kurt Cobain gebruikte op Smells like Teen Spirit!”, en dat werkte. Nu geef ik haar nog elke zondagochtend gitaarles en is zij erg gemotiveerd om verder door te groeien. Ze maakt nu zelfs gebruik van mijn kleine draagbare versterker en soms lijkt het alsof Kurt Cobain bij ons op zolder aan het oefenen is op Metallica gitaar riffs. Ze heeft zoveel groei doorgemaakt dat ik haar niet meer kan laten zien hoe het moet. Wat ik nu nog wel kan doen is haar uitdagen en motiveren! En natuurlijk gewoon samen spelen en plezier hebben!

Maar wat is nu de link naar het Kanban Maturity Model?

Mijn muzikale vaardigheden en ervaring als Coach stelde mij in staat om mijn dochter te helpen. Op een vergelijkbare manier biedt KMM een raamwerk die Kanban Coaches in staat stelt om organisaties te helpen bij de groei in organisatievolwassenheid en dit meetbaar te maken. KMM doet dit door inzicht te geven in het huidige volwassenheidsniveau van de organisatie en beschrijft welke groeipaden er zijn om een volgend niveau te bereiken.

Net als mijn dochter hebben ook organisaties te kampen met een stilstand in de groei. Met als resultaat een vastgelopen of totaal mislukte transformatie. Hierbij herkennen we twee veelvoorkomende oorzaken:

  1. “Een brug te ver” (een te revolutionaire verandering)
    De organisatie, of vaker nog de Agile Consultant, wil een te grote stap nemen. Dit leidt tot een uitdaging die te moeilijk of zelfs onuitvoerbaar is. Hierdoor kost de stap naar het volgende niveau te veel tijd en te veel geld. De weerstand op alle niveaus van de organisatie neemt toe en de organisatie tolerantie wordt te veel op de proef gesteld. Met als uitkomst dat de transformatie vastloopt of zelfs wordt stopgezet. Waarna men op zoek gaat naar de volgende ‘Revolutionaire verandering’

  2. “Het schijnbare hoogtepunt” (de top is al bereikt)
    De teams hebben ‘sticky-notes’ op een whiteboard geplakt en doen elke dag een standup meeting bij het bord en men is tevreden met de ‘Kanban implementatie’! De organisatie heeft onvoldoende kennis van wat mogelijk is en/of voelt onvoldoende urgentie om volgende stappen te zetten. In dit geval is het nodig om urgentie te ontwikkelen en de organisatie te verleiden om iets nieuws te proberen.

Het is de uitdaging van de Kanban Coach om organisaties, teams en individuen uit hun comfort-zone te halen. Dit doen we door mensen te verleiden nieuwe dingen te proberen, lichte stress te ontwikkelen en schijnbare barrières weg te nemen. Dit is ook het uitgangsprincipe van bijvoorbeeld sportcoaches en muziekleraren. Om jouw leerling of coachee zo effectief mogelijk in hun leergedrag te stimuleren gaan we op zoek naar de sweetspot van uitdaging.

Deze sweetspot wordt de ‘Leer zone’ genoemd en bevind zich tussen de ‘Comfort zone’ en de ‘Paniek zone’. De ‘Comfort zone’ is de plek waar men zich wel lekker bij voelt, maar weinig tot geen uitdaging heeft. De ‘Paniek zone’ is de plek waar de uitdaging te moeilijk of zelfs onuitvoerbaar is, men stress ervaart en in paniek raakt. We gaan dus op zoek naar de ‘Leer zone’ waar de uitdaging groot genoeg is om te groeien maar nog wel uitvoerbaar is.

KMM als Evolutionair Verander model

Het Kanban Maturity Model is een Evolutionair Verander model en is opgebouwd uit Culture (Cultuur), Practices (Werkwijzen) en Outcomes (Resultaten).

Culture beschrijft de identiteit van de organisatie. Het beschrijft “hoe we met elkaar omgaan”, “wie we zijn” en “waar we voor staan”. Cultuur is opgebouwd uit een viertal lagen:

Waarden & Grondbeginselen, Rituelen, Helden en Symbolen. Hoe dichter een laag bij de kern ligt, hoe moeilijker deze te veranderen is. Als we de waarden en normen van een organisatie willen veranderen is dit de meest uitdagende laag van cultuur. Dit vergt een grote langdurige inzet van juist leiderschap in een organisatie.

Practices beschrijven de werkwijze van de organisatie. Ze beschrijven “hoe we de dingen hier doen”. Dit zijn alle reguliere activiteiten, communicatielijnen, waarneembare interacties tussen mensen, metingen en metrieken, kaders voor verantwoordelijkheden en prioriteitstelling. Oftewel de dagelijkse gang van zaken met gewoonten en rituelen en hoe medewerkers hun professie in praktijk brengen.

Outcomes zijn de waarneembare resultaten van een organisatie. Ze beschrijven “hoe ons bedrijf eruitziet” voor klanten, gebruikers en belanghebbenden. Resultaten laten zien of onze organisatie ‘Fit for Purpose’ is. De resultaten geven ook aan of ons bedrijf duurzaam en robuust is en of deze op lange termijn gaat overleven. Resultaten illustreren ook onze veerkracht en ons vermogen om te herstellen van tegenslagen.

Evolutionaire verandering
De adoptie van nieuwe werkwijzen vergt een verandering van de cultuur en heeft een verandering van de resultaten tot gevolg.

Nieuwe werkwijzen worden door alle deelnemers (medewerkers en managers) op basis van behoefte geadopteerd. De nieuwe werkwijze wordt hen niet opgedrongen (no push), maar wordt hen aangereikt (pull). Het belangrijkste doel is om de veranderingen te laten beklijven door middel van intrinsieke motivatie en oprechte behoefte. Een goede toepassing van evolutionaire verandering zorgt voor een duurzame en robuuste verbetering.

Practices map – de motor van evolutionaire verandering

Een waardevol hulpmiddel voor de Kanban Coach binnen dit evolutionaire verandermodel is de Practices Map. Hierin staat gecodificeerd welke (Kanban) Practices en Cultural Values horen bij welk Organizational Maturity Level (volwassenheidsniveau).

De Practices staan gegroepeerd in kolommen van de Kanban General Practices: Visualize, Limit WIP, Manage Flow, Make Policies Explicit, Feedback Loops, Improve & Evolve.

Elk volwassenheidsniveau wordt gekarakteriseerd door een specifieke set van de Kanban General Practices. De Practices worden geavanceerder naarmate deze zich in een hoger volwassenheidsniveau bevinden.

Op de niveaus ML1 tot ML6 bestaan de Practices uit Transition Practices (transitie werkwijzen) en Consolidation Practices (consolidatie werkwijzen).

De Transition Practices zijn meestal simpeler en makkelijker in gebruik te nemen. Vaak bieden deze geen oplossing voor een probleem, maar maken ze problemen transparant en zichtbaar.

De Consolidation Practices zijn over het algemeen moeilijker te implementeren en vergen veelal verandering. Hierbij kun je denken aan de overgang naar andere tools, een andere werkwijze van het management, het invoeren en afschaffen van specifieke bijeenkomsten, enzovoort.

De Kanban Coach is geen puppet master!

De Kanban Coach houdt de motor van evolutionaire verandering draaiende door continu op zoek te gaan naar de ‘Leer zone’ van de organisatie. De Coach observeert en inventariseert de aanwezigheid van Kanban practices en culturele waarden in de organisatie. Hierdoor krijgt de coach een goed begrip van het volwassenheidsniveau van de organisatie. Met dit begrip kan de Coach de geschikte Kanban practices aanreiken en introduceren en zo de organisatie helpen te groeien naar het volgende volwassenheidsniveau. Transition Practices veroorzaken lichte stress door zichtbaar te maken wat de problemen zijn. Consolidation Practices lossen problemen op of verleiden medewerkers tot een nieuwe werkwijze.

In deze blogpost hebben we in vogelvlucht gekeken naar het Kanban Maturity Model en hoe je verschillende hulpmiddelen, zoals de ‘Practices map’, kunt inzetten. Als je hier meer over te weten wilt komen is er een aantal mogelijkheden.

Tijdens het KMM webinar op 15 oktober 2021 gaan we dieper in op de practices map en heb je de mogelijkheid om vragen te stellen. Tijdens het tweede KMM Webinar later dit jaar bespreken we een casestudy waar KMM in praktijk is gebracht om een klant te ondersteunen in de Kanban implementatie en de organisatie groei.

Maar als je echt wilt weten hoe je het KMM framework kunt inzetten om jouw eigen organisatie op een hoger niveau te tillen of om als Kanban Coach jouw klant hiermee te kunnen helpen adviseer ik de lezer om de trainingen ‘Kanban Maturity Model’ en ‘Kanban Coaching Professional’ te volgen of allebei tegelijk.

Meer weten?

Neem contact op met Tjeerd Keuning

Delen