terug naar overzicht

06/08/19

Insight insight

Agile

Saskia Aalberts

+31 35 539 09 09


06/08/19

Het best bewaarde geheim van SAFe: wat delegeer je

Ergens rond pagina 75 in de SAFe training hand-outs staat het, als onderdeel van het 9e principe van het framework “Decentralize decision-making”. Dit is een belangrijk onderdeel van het worden van een Lean-Agile leader. Deelnemers in mijn trainingen vinden het een waardevol inzicht en bij veel bedrijven waar ik kom wordt het ook als een verbluffend eenvoudig en doeltreffend hulpmiddel ervaren. Los ervan of ze het SAFe framework wel of niet gebruiken.

Decetralize decision-making, natuurlijk zul je zeggen! Maar welke besluiten neem je dan centraal en welke besluiten wil je niét centraal nemen. De nijging om veel centraal te besluiten kruipt er snel in. In SAFe wordt er daarom uitgegaan van een paar simpele regels die je helpen om besluitvorming daar neer te leggen waar het het beste is.

  1. Moet er vaak over besloten worden
  2. Is het besluit tijd kritisch
  3. Heeft het besluit een grote economische impact

Door aan ieder item een waarde toe te kennen kun je vervolgens eenvoudig bepalen of dit een centraal of decentraal besluit moet zijn. Op een schaal van 0 tot 2 wordt een score toegekend en zo eenvoudig aangegeven of dit besluit centraal of decentraal moet worden genomen.
Komt het totaal van de score tussen de 0 en 3 uit dan moet het besluit centraal genomen worden, komt het totaal tussen de 4 en 6 uit dan is het een decentraal besluit.

Voorbeelden van besluiten

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is SAFe-training-tabel.jpg

Decentraal besluiten zorgt voor flow in je organisatie. Medewerkers hoeven niet meer te wachten tot een besluit op een ander niveau genomen wordt maar mogen zelf dit besluit nemen. Dat verkort de wachttijden in je keten en zorgt voor sneller opleveren naar je klant.

Dus door goed delegeren, door afspraken te maken wat je wel en niet delegeert en in welke mate je geïnformeerd wilt blijven, bouwt vertrouwen op. Met als resultaat dat de medewerkers zich verantwoordelijker voelen, meer eigenaarschap nemen en zich gewaardeerd voelen.

Wil je meer weten over het SAFe framework, kom dan naar een van onze SAFe trainingen waar je in 2 dagen het framework en de achterliggende principes eigen maakt.

Onze Management 3.0 training heeft een module delegeren die op verzoek ook apart als workshop op locatie kan worden verzorgd. Neem daarvoor, of voor andere workshops rondom Agile Management contact met ons op.

Meer weten?

Neem contact op met Saskia Aalberts

Delen