terug naar overzicht

05/07/23

Insight insight

Agile Scrum

Saskia Aalberts

+31 35 539 09 09


05/07/23

Wat is Scrum?

Wat is Scrum en hoe kan je Scrum inzetten in jouw organisatie?

Agile werken betekent wendbaar zijn en goed inspelen op veranderen. Dat klinkt gemakkelijk, maar hoe doe je dat? Het Scrum Framework biedt concrete handvatten voor een Agile werkwijze. Het is een manier om sneller, efficiënter en flexibeler aan de slag te gaan met productontwikkeling. Dat gebeurt door een klein team van mensen dat met korte Sprints van 1 à 2 weken een product ontwikkelt.

Meer weten over Scrum?
Het ontstaan van Scrum

Scrum is ontstaan als een reactie op de watervalmethode. Met de watervalmethode gaan analytici, designers en developers na elkaar aan de slag met een nieuw product. Nadeel hiervan is dat alleen aan het begin van het project wensen en voorwaarden vastgelegd kunnen worden. Daarom ontwikkelden de developers Ken Schwaber en Jeff Sutherland in de jaren 90 Scrum: een iteratieve manier van werken. Met korte Sprints werkt het Scrum Team aan tussenproducten die aan de hand van terugkoppeling van de klant of gebruiker gefinetuned worden.

De theorie van Scrum

Alle ideeën achter Scrum vind je terug in de Scrum Guide. De basis achter Scrum is geïnspireerd op het empirisme: het maken van beslissingen aan de hand van observaties. Daarvoor zijn drie elementen belangrijk: transparantie, inspectie en adaptatie.

Transparantie betekent dat het werk zowel voor de uitvoerders als voor de klant volledig zichtbaar moet zijn. Dat is een basisvoorwaarde voor inspectie. Enkel met inspectie voorkom je ongewenste effecten en problemen. Inspectie vormt daardoor weer de basis van adaptatie: het aanpassen van het product op basis van de feedback.

Door met korte Sprints te werken kun je afwijkingen van het gewenste resultaat snel constateren (inspectie) en daardoor ook snel aanpassen (adaptatie). Dit zorgt ervoor dat de adaptaties klein en doenbaar blijven. Ook verhoogt het opleveren van tussenproducten de klanttevredenheid. De klant is immers vanaf het begin bij het proces betrokken en kan aanwijzingen geven waar nodig.

De rollen binnen het Scrum Team

Het fundament van Scrum is het Scrum Team: een klein team bestaande uit Developers, een Scrum Master en een Product Owner. De Developers hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid over het plan voor de Sprints en over het product dat ze maken. Scrum is echter niet alleen toepasbaar in de IT. Dat wil zeggen dat het niet altijd om Web-, App- of Software Developers gaat, maar dat het Scrum Team ook kan bestaan uit andere makers.

De Product Owner is verantwoordelijk voor de creatie van het best mogelijke product. Daarom is het belangrijk dat de Product Owner visie en doel van het product begrijpt en naar het team kan communiceren. De Scrum Master helpt het Scrum Team én de organisatie met het toepassen van het Scrum Framework.

In een Sprint van maximaal een maand creëert het Scrum Team een tussenproduct. Wat dat precies is, bepalen de teamleden samen aan het begin van de Sprint. Het team overlegt dagelijks in een Stand Up of Daily Scrum Meeting. Aan het einde van de Sprint toont het team het tussenproduct aan de klant, de gebruikers en andere stakeholders. 

Stakeholders en gebruikers nemen het product door in de Sprint Review. Na een evaluatie van het proces en de werkwijze (de Retrospective) gaat het team vervolgens verder met een volgende versie van het product. De feedback uit de Review en andere inzichten worden hierin natuurlijk meegenomen. Zo kan het team het product steeds naar een hoger niveau tillen.

Events

Binnen Scrum zijn vijf verschillende events belangrijk: 

  • de Sprints
  • de Sprint Planning
  • Daily Scrum of Stand Up
  • Sprint Review
  • Sprint Retrospective 

Het hart van Scrum vormt natuurlijk de Sprint. Deze is belangrijk voor de voorspelbaarheid van het project en het proces van transparantie, inspectie en adaptatie.

De Sprint Planning legt de basis voor de Sprint. Het is de verantwoordelijkheid van de Product Owner om ervoor te zorgen dat de items op het Product Backlog en het doel van de individuele Sprint op één lijn liggen. Het is belangrijk om met het hele team af te stellen waarom de Sprint belangrijk is. Vervolgens is het aan de Developers om te bepalen wat er in deze Sprint precies gedaan kan worden. Zo blijft het doel in zicht én blijft de workload realistisch.

Tijdens een Daily Scrum Meeting checken de Developers of zij het Sprint Doel nog gaan halen, of dat ze eventueel hun plan moeten aanpassen. Inspect en Adapt dus. De Stand Up duurt niet meer dan 15 minuten en vindt dagelijks plaats op hetzelfde tijdstip. Het is het moment voor de Developers om gezamenlijk af te stemmen, problemen te identificeren en snelle beslissingen te nemen.

De Sprint Review is het moment waarbij de klant en eventuele andere stakeholders bij het proces betrokken worden. Daarbij is niet alleen het op te leveren product belangrijk, maar ook de eventuele veranderingen in de context. De implicaties van de veranderingen in de context neemt het team meteen mee naar de volgende versie van het product.

De Sprint Retrospective is het einde van de Sprint en het zelfreflectiemoment voor het Scrum Team. Tijdens deze meeting inspecteert het team hoe de laatste Sprint is verlopen om de volgende Sprint nog effectiever te laten verlopen.

Voordelen

Scrum leidt over het algemeen tot tevreden en gemotiveerde medewerkers. Dat komt doordat de eigen inbreng van het Scrum Team relatief groot is. Ook het teamgevoel draagt hieraan bij. Door de maandelijkse evaluaties spreken medewerkers verwachtingen en frustraties namelijk snel uit en dit versoepelt de samenwerking.

Daarnaast heeft Scrum ook een positief effect op de persoonlijke ontwikkeling van teamleden. In het multidisciplinaire team kunnen teamleden namelijk veel van elkaar leren. Het zichtbaar maken van het eigen werk, het dagelijkse overleg en de intensieve samenwerking stimuleren het leren van elkaar.

Scrum heeft niet alleen voordelen voor medewerkers, maar ook voor klanten en andere stakeholders. Zo hoeft de klant minder lang te wachten door de oplevering van tussenproducten. De klant krijgt ook precies wat hij verwacht. De transparantie en de vroege oplevering en feedback zorgen daarvoor. De klant is vanaf het begin betrokken en weet precies wat de status van het product is.

Al met al, reduceert Scrum het risico door middel van vroege validatie aan beide kanten. Een extra voordeel is dat de klant tussenproducten vaak al in kan zetten en er dus eerder van kan profiteren.

Valkuilen

Maar is het dan allemaal rozengeur en maneschijn als je Scrum gebruikt? Nee, er zijn ook valkuilen. Zo vraagt Scrum werken om een behoorlijke leercurve. Transparant samenwerken gaat namelijk niet vanzelf. Scrum vraagt commitment van alle teamleden. Dat betekent ook dat de mindset of cultuur van de organisatie aan moet sluiten bij Scrum.

Wil je meer leren over Scrum, je verder verdiepen in Scrum of heb je hulp nodig bij het implementeren van de Scrum denkwijze in jouw organisatie? VX Company kan je helpen!

Delen