terug naar overzicht

03/08/23

Nieuws nieuws

Kanban

Maarten Hoppen

+31 6 20 62 50 92


03/08/23

Kanban inzetten voor wereldvrede

NDC { Oslo }

Op de NDC in Oslo realiseerde ik mij iets belangrijks. Developers hebben te kampen met een verscheidenheid aan stressveroorzakers. Niet elke stressor is beïnvloedbaar of oplosbaar. Maar als dat wel het geval is kan Kanban daar een een cruciale rol in spelen. ‘Yes, we Kanban!’

Afgelopen september heb ik de NDC (Norwegian Developer Conference) in Oslo bezocht. Ik was daar om drie redenen. Ten eerste om als trainer de tweedaagse Professional Scrum Master training te faciliteren als onderdeel van de ‘Workshop’-dagen. Ten tweede om als spreker op de conferentie een presentatie te geven over het Kanban Maturity Model (KMM) met de titel ‘Don’t Panic! How to get back in your learning zone’. En ten derde om als conferentie bezoeker de sfeer te proeven, mensen te ontmoeten, te kijken naar presentaties en zo te zien wat er leeft in de Developers Community.

Er is mij een aantal zaken opgevallen. De meerderheid van de sessies was enorm technisch met code voorbeelden, architectuur platen en live coding en scripting. Bij alle workshops, behalve de workshop die ik gaf, moesten deelnemers een laptop meebrengen en werden er programeer oefeningen gedaan. Er lag veel nadruk op Microsoft tooling met veel sprekers van Microsoft zelf. Naast die focus op technische sessies was er nog relatief veel aandacht voor Agile onderwerpen. Van Agile met een technisch perspectief, zoals test driven development, tot aan coaching en soft skills met betrekking tot mens en cultuur. En van de historie van software development presentaties met ‘Agile Bashing’ tot aan ‘Agile Fanboy’ sessies over DevOps, Kanban of Scrum. Maar wat mij het meest opviel was de hoeveelheid aandacht voor de onrust in de wereld, de ondercapaciteit in de markt, werk gerelateerde stress in de community en hoe je als professional met al deze zaken omgaat.

Heel begrijpelijk werden geen oplossingen geboden voor de onrust in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, de Covid19 crisis en andere maatschappelijke crises. Deze werden gezien als feit, overmacht en als niet of nauwelijks beïnvloedbaar. De onzekerheid die dit oplevert werd bespreekbaar gemaakt en de beïnvloedbaarheid zocht men op het niveau van het individu en de psychologische weerbaarheid. Zorg goed voor jezelf door gezond te eten en te bewegen, houdt werk en privé in balans, durf jouw emoties bespreekbaar te maken en dergelijke. Hierdoor ben je fysiek en emotioneel beter in staat om met deze onzekerheid en bijhorende stressors om te gaan.

Ook voor de ‘beïnvloedbare’ en ‘oplosbare’ stress veroorzakers is individuele weerbaarheid een waardevol hulpmiddel voor de verlaging van stress. Maar daarnaast kwamen in de sessies op NDC diverse, meer concrete, oplossingen voorbij. Zorg voor een positieve werksfeer, verbreed je eigen kennis, houd focus, maak keuzes, doe niet alles tegelijk, prioriteer kwaliteit, overwerken leidt niet tot meer productiviteit, prioriteer kennisdeling tussen teams en teamleden, bouw een groepsidentiteit, creëer flow op alle niveaus van de organisatie, faciliteer psychologische veiligheid …. Oftewel heel veel aspecten die we in de Lean en Agile community al jaren benoemen en naleven. Maar die dus nog steeds niet voldoende omarmd en breed gedragen worden door veel organisaties. Aanvullend daarop merkte ik tijdens sessies die ik bijwoonde en in gesprekken op de vloer dat er in de community onvoldoende kennis aanwezig is op het gebied van Lean en Agile. En daarmee onvoldoende bewustzijn dat Lean en Agile het potentieel heeft deeloplossingen te bieden voor genoemde uitdagingen. Omdat gedurende de eerste dagen op de conferentie dat besef van onvoldoende basiskennis bij mij groeide heb ik mijn KMM-presentatie aangepast en uitgebreid met een introductie van Kanban. Dit was een goed besluit, want ik kreeg relatief veel vragen over deze Kanban basis introductie. Hierdoor heb ik, mijns inziens, de doelgroep beter bediend.

Door het bezoek aan de NDC realiseerde ik mij iets zeer belangrijks. We zijn nog niet klaar zijn met het verspreiden van het Lean en Agile evangelie. Er zijn nog heel veel mensen te helpen en te overtuigen. Maar de vraag is natuurlijk hoe we die latente behoefte aanspreken, hoe we een groter publiek aan gaan spreken en hoe we dan een zo breed mogelijk bewustzijn gaan creëren. Hoewel er voldoende Agilisten rondlopen die het woord van Scrum en Scaled Agile verkondigen, is daar ook nog steeds veel werk te doen. Dus daar blijven wij mee doorgaan.  En ik ga mij de komende periode bewuster richten op het vertellen van het Kanban verhaal. Ten eerste omdat ik vind dat Kanban onvoldoende aan bod komt en daarmee onderbelicht is. Ten tweede omdat focus essentieel is en ik mij daarom ook zelf zal dwingen deze focus aan te brengen.

Ik begin met een nieuwe reeks Kanban webinars om mensen bewust te maken van de enorme potentie van Kanban. We beginnen de reis vanuit de basis met een Kanban 101 webinar. Daarna zal de reis ons langs diverse Kanban onderwerpen leiden, zoals Personal Kanban, Team Kanban, Portfolio Kanban en nog veel meer advanced Kanban onderwerpen. Overigens, het verloop van de reis staat nog niet vast èn heb je als reisgenoot invloed op de plekken die we aan gaan doen en wat ons einddoel zal zijn.

Wil jij specifieke Kanban onderwerpen aan bod wilt laten komen, laat dit dan aan ons weten.
mailadres: mhoppen@vxcompany.com, onderwerp: Kanban Webinar onderwerpen

Ik hoop je te verwelkomen op onze eerste etappe.

Meer weten?

Neem contact op met Tjeerd Keuning

Delen