Privacy policy

VX Company IT Services B.V., VX Company Software Development B.V. en VX Company development Partner B.V. (hierna te noemen: VX Company) vinden het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Wij zijn open over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken. Daarom vindt u hieronder een uitgebreide toelichting. Voorop staat dat VX Company zich in alle gevallen houdt aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevens­bescher­ming.

Vastlegging en verwerking van gegevens

Onze website verzamelt data in overeenstemming met het geldend recht. Deze website verzamelt logs inclusief IP adressen. De server logs worden gebruikt bij het opsporen van problemen binnen de site. In het kader van onze dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. VX Company gebruikt deze persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website voor de uitvoering van dienstverlening, zoals informatieaanvragen, aanmeldingen voor workshops, informatiebijeenkomsten en seminars. De gegevens van de aanmelder worden gebruikt om te bevestigen of afspraken te maken.

Wanneer kandidaten via de website solliciteren, bewaren wij de gegevens zoals een sollicitatiebrief, cv, e-mailcorrespondentie en eventuele gespreksverslagen in onze database tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Alleen met toestemming van kandidaten bewaren wij gegevens tot 12 maanden na de beëindiging van de procedure. Kandidaten kunnen VX Company op elk moment verzoeken hun gegevens te verwijderen of de toestemming in te trekken.

Freelancers die zich bij VX Company inschrijven worden opgenomen in onze database van freelancers. Deze gegevens zullen alleen voor eigen doeleinden (aanbieden bij onze klanten) worden gebruikt. Het aanbieden van freelancers gebeurt niet zonder toestemming van de betreffende freelancer en zal altijd schriftelijk of per e-mail aan de freelancer bevestigd worden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan onze website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Onze website maakt gebruik van cookies om identificeerbare gegevens op een systeem te bewaren. Deze gegevens bevatten o.a. informatie over het type browser of de taalinstellingen van een browser. Het is mogelijk uw browser zo te configureren dat het aanmaken van cookies voorkomen wordt.

Doorgeven van informatie

Wij verkopen nooit informatie aan derden. Wel geven wij informatie door aan Google Analytics om een betere service te kunnen verlenen. Google Analytics is onze primaire web statistiek software waarbij geen identificeerbare data wordt verzonden.

Links naar andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan VX Company geen verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

VX Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacy beleid.

Heb je vragen over ons privacy beleid?

Tjeerd Keuning

Managing Director