VX Company  

Dit is het verschil tussen Agile en Scrum

Wat is het verschil tussen Agile en Scrum?

In een wereld die voortdurend verandert, is flexibiliteit een onmisbare factor om het succes van jouw organisatie te garanderen. In de zoektocht naar kennis en methodieken om richting te geven aan jouw organisatie of team komen twee termen vaak terug. Agile en Scrum. Hoewel vaak in één adem genoemd, hebben ze elk hun eigen definitie. Benieuwd hoe Agile óf Scrum jouw organisatie kan versterken? Dan moet je eerst weten wat beide begrippen betekenen. Samenvattend: Agile is een mindset die draait om flexibele samenwerking. Scrum daarentegen is een specifiek uitgewerkt raamwerk op basis van deze denkwijze.

Agile: het gedachtegoed

Agile is een denkwijze en methodologie die organisaties helpt om flexibel, klantgericht én resultaatgericht te werken. De kern van Agile draait om de capaciteit om te reageren op veranderende omstandigheden, met als doel relevant te blijven in een dynamische markt.  Om deze denkwijze concreet te maken zijn er diverse benaderingen en technieken ontwikkeld. Waaronder dus Scrum, maar ook Kanban en scaling methodes als SAFe, LeSS en het Spotify model.

Meer weten over Agile en de denkwijze die jouw organisatie kan versterken? Lees hier alles over Agile en de 12 principes.

Scrum: het raamwerk

Scrum is een Agile raamwerk en daarmee een afgeleide van het Agile gedachtegoed. Dit raamwerk biedt concrete handvatten om op een Agile manier producten te ontwikkelen.

De Scrum werkwijze gaat uit van iteratieve ontwikkeling en zelforganisatie binnen teams. In de praktijk betekent het dat een zelfsturend, multidisciplinair team in korte tijdsperioden – Sprints – een product ontwikkelt én doorontwikkelt. Kenmerkend aan Scrum is het gebruik van Backlogs, een vaste serie events of bijeenkomsten en drie vaste rollen.

  1. Product Owner: de Product Owner is verantwoordelijk voor de waarde van het product en vertegenwoordigt de belangen van de klant of gebruiker. Deze rol is verantwoordelijk voor het managen van de stakeholders, maakt keuzes en prioriteert.
  2. Scrum Master: de Scrum Master fungeert als facilitator en motivator voor het team. Deze persoon helpt het team én de organisatie het Scrum raamwerk te gebruiken en helpt obstakels verwijderen om het team ongestoord te laten werken.
  3. Developers: De overige leden van het team. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het daadwerkelijk ontwikkelen van het product. En voor de kwaliteit ervan. In elke Sprint werken zij samen aan behapbare deelproducten die bijdragen aan het totaalplaatje.
Het verschil tussen Agile en Scrum

Kortom: het grootste verschil tussen Agile en Scrum ligt in hun aard. Agile is een overkoepelende mindset. Een gedachtegoed dat draait om adaptieve samenwerking. Terwijl Scrum juist een concreet uitgewerkt raamwerk is op basis van dit gedachtegoed. Hier kun je in principe direct mee aan de slag.

Maar let op: Om succesvol Scrum toe te passen is een Agile mindset noodzakelijk. Het raamwerk gaat pas echt voor een organisatie werken als ook de onderliggende waarden en principes worden toegepast.

Flexibel werken met impact? 

Door de Agile denkwijze eigen te maken en de voordelen van Scrum te omarmen, kunnen organisaties zich wendbaarder maken, efficiënter werken en sneller, meer waarde leveren aan interne én externe stakeholders.

In het geval van Scrum gebeurt dit door middel van frequente feedbackloops en continue transparante communicatie. Dit biedt voorspelbaarheid in productontwikkeling of projecten, verbeterde samenwerking en effectief stakeholdermanagement.

Dit zijn de voordelen

Zelforganiserend team
Het zelforganiserende Scrum team streeft naar het opleveren van waardevolle resultaten in korte Sprints. Zelforganisatie zorgt ervoor dat elk teamlid zijn verantwoordelijkheid neemt in het geheel. En verantwoordelijk kan zijn voor het opleveren van waarde richting klanten en stakeholders.

Realistische planning
Het ontwikkelteam plant gezamenlijk het werk vóór elke sprint, gebaseerd op prioriteiten vastgesteld door de Product Owner. Het neemt alle nieuwste inzichten hier direct in mee. Het resultaat? Steeds realistischere planningen waardoor stakeholders beter weten waar ze aan toe zijn.

Efficiënt werken en heldere communicatie
Scrum bevordert efficiëntie in het team en stimuleert heldere communicatie. Elk Scrum event helpt het team om sturing te geven en uit te voeren werkzaamheden af te stemmen. Altijd met het oog op het eindproduct. Dit leidt over het algemeen tot een snelle voortgang en tevreden stakeholders.

Doorontwikkeling
Elke sprint levert een werkend, relevant eindproduct op dat na feedback doorontwikkeld kan worden. Zo blijft je product voortdurend in ontwikkeling.

Bouw alleen wat nodig is
Samen met de Product Owner werken de developers in sprints aan essentiële onderdelen naar een eindproduct toe. Per sprint wordt bepaald wat het sprintdoel is, maar ook welk werk en welke planning daarbij horen.

Hulp nodig?

Ben je al bezig met de transformatie van je team of organisatie naar een Agile werkwijze en zoek je naar training of coaching? Bij VX Company staan onze experts voor je klaar. Onze Agile, Scrum en Kanban trainingen brengen je de kernprincipes van het Agile denken bij en bieden specialisatiemogelijkheden naar wens. Met onze coaching kun je het volledige potentieel van je team benutten en blijvend ontwikkelen.

Neem contact op met

Neem contact op met Tjeerd Keuning